สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.มุกดาหาร 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนผึ่งแดดวิทยาคาร 1. นายธนาวุฒิ  สุพร
2. นายปัญญาพล  สุพร
3. นายอมรเทพ  จันทรสาขา
 
1. นายยุทธพล  ฤาชา
2. นายเจษบดินทร  อินทสงค์