สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 24 (กาฬสินธุ์) [กลุ่ม สพม.กาฬสินธุ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 4 โรงเรียนร่องคำ 1. เด็กชายณัฐนันท์  รัตนเสน
2. เด็กหญิงสินียาพรรณ  ดงตะไน
 
1. นายปราโมทย์  ชุมนุ้ย
2. นายไชยา  จันทร์เรือง
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 77 เงิน 10 โรงเรียนร่องคำ 1. นางสาวณัฐธิชา  พันธ์ธง
2. นายนเรศร์   ศรีชัย
3. นายสุพัฒน์ชัย   ธนาไสย์
 
1. นายจตุรงค์   กมลเลิศ
2. นายสาโรจน์   ทองนาค
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71.66 เงิน 12 โรงเรียนจำปาหลวงวิทยาคม 1. เด็กหญิงดารุณี  ภูดานุ
2. เด็กชายเศกศักดิ์  ระวิเวท
 
1. นางบุณรดา   ทรงบุญศาสตร์
2. นายพลกฤษณ์  รินทรึก