สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายกัลป์สิทธิ์   โพธิมาศ
2. เด็กชายกิตตินนท์   ทับแย้ม
3. เด็กชายปฏิพัทธ์   คงกะพัน
 
1. นางนาจรี   รามศิริ
2. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. นางสาวปวีณา    จันทร์แก้ว
2. นายปุญญพัฒน์  ปิ่นตามูล
3. นายสพล  ควรหา
 
1. นางสาวอภิญญา  มุขสิงห์
2. นางแววตา   โค้วประเสริฐ