สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง 4 โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เพชรบูรณ์ 1. นายชัชพล  แซ่หว้า
2. นายวิศวชิต  กงวิรัตน์
3. เด็กชายอนุสรณ์  แซ่เถา
 
1. นายจันทร์พยัพ  สีลาพุทธา
2. นางสาวนภา  วงศ์สิงห์แก้ว
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 6 โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. นางสาวกวิสรา  แซ่โค้ว
2. นางสาวเจษฎาภรณ์  จบคุ้ม
 
1. นายนิรุทธ์  แก้วนิคม
2. นางวสุนธรา  สิทธิเกษร
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวิทยานุกูลนารี 1. เด็กชายณัฐพล  ศรีสมบัติ
2. เด็กชายสุรวิศ  ศรีวิลัย
 
1. นางธนัญรัตน์  ทองคำสุก
2. นางพัชรินทร์  โลหะบาล