สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 40 (เพชรบูรณ์) [กลุ่ม สพม.เพชรบูรณ์ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 9 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร์  กลมกลิ้ง
2. เด็กชายภาสกร  พรหมบุญ
3. เด็กชายร่มธรรม  สถิตโกศล
 
1. นางปทุมเมศ  เทียนนาวา
2. นายเขษมชาติ  อินทะสิงห์
 
2 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 16 โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม) 1. นายวิชิต  แก้วกำเหนิด
2. นางสาวสมฤทัย  สายคำจ่า
3. นางสาวสุภัทรา  ศรีนุกูล
 
1. นางสาวชลธิชา  บุญยอด
2. นายสุทธิศักดิ์   คุ้มศรี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 11 โรงเรียนเพชรพิทยาคม 1. เด็กชายพิทวัส   สีหะวงษ์
2. เด็กชายวรัญชัย    อินป่าน
 
1. นางนาจรี   รามศิริ
2. นายไกรสีห์  เสนามนตรี