สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การอ่าน ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 11 โรงเรียนปากพะยูนพิทยาคาร 1. นางสาวตรีรัตน์  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวสุปรียา  นะนุ้ย
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนตะโหมด 1. นายชาตรี  เอียดฤทธิ์
2. นายพรนุวัฒน์  แก้วรัตน์
3. นายวสุพล  พยัคพันธ์
 
1. นายนรากร  ประคำศรี
2. นายสันติชัย  เสมือนใจ