สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.พัทลุง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69.79 ทองแดง 5 โรงเรียนพัทลุง 1. เด็กหญิงอภิษฎา  รัตนวงศ์
 
1. นางสาวฐิตาภรณ์  มะลิ
 
2 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 66 ทองแดง 11 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายปณิธิ  หัสไทยทิพย์
 
1. นางประนอม  พรมเช็ก
 
3 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ในชีวิตประจำวัน ประเภท บกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 12 โรงเรียนดอนศาลานำวิทยา 1. เด็กชายฉัตรินทร์  ศักดิ์ดี
2. เด็กชายเสริมศักดิ์  พัฒนเชียร
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  คงเขียว
2. นางวนิดา  เหมะรักษ์