สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 36 (เชียงราย,พะเยา) [กลุ่ม สพม.พะเยา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 76.4 เงิน 9 โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม 1. เด็กชายพิทยุตม์  กบคำ
2. เด็กชายภฑิล   ปัญญาอุดมกุล
3. เด็กหญิงเชาวนันท์  มุ่งจันทร์
 
1. นายพิษณุ  รัตนไพศาลกิจ
2. นางภมรวรรณ  รัตนไพศาลกิจ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.66 เงิน 12 โรงเรียนปงรัชดาภิเษก 1. นายจิรกิตต์  อินจันทร์
 
1. นายวิบูลย์  ผิวนิล
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 78.73 เงิน 11 โรงเรียนปงพัฒนาวิทยาคม 1. เด็กชายธรรมนูญ  เฉลียว
2. เด็กชายธีรวัฒน์  อะทะเทพ
 
1. นางสาวกัญยา  บัวตูม
2. นางสาวพัชรีภรณ์  ส่องเนตร