สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 98.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายศุภกร  ดนตรี
 
1. นายอุทิศ  พิณพาทย์เพราะ
 
2 ภาษาต่างประเทศ Impromptu Speech ม.1-ม.3 88.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายแดน  สุวรรณเสรี
 
1. นางอรอนงค์  อภิรัตนพันธุ์