สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มารยาทไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษา 1. นางสาวจารุภัทร  เทพเพชรรัตน์
2. นายสุทธิภัทร  อุบล
 
1. นางสาวกัลยาณี  เรืองเพ็ง
2. นางจุฑารัตน์  ปลื้มกมลา