สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.ปัตตานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี 1. เด็กหญิงต่วนเกาซัร  อัลอิดรุส
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  แซ่แต้
 
1. นางสาวนิ่มนวล  ฉิมพลีปักษ์