สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ม.4-ม.6 72.8 เงิน 10 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. นางสาวมนต์สกาว   มั่งคั่ง
2. นางสาวหทัยชนก  กีรตินาวีสุวรรณ
3. นายอัครฤดี  บุญอาสา
 
1. นางนุชจรี  เพลินไพศาล
2. นางแววเนตร  คังคายะ
 
2 ศิลปะ เดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 11 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  อนุกิจ
 
1. นายวีระพงษ์  กิ้วภูเขียว
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75.66 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายฉัตรบดินทร์  ง่วนทอง
 
1. นางสาวณัทศศิร์  อินทร์โพธิ์