สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.ปราจีนบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 62 ทองแดง 7 โรงเรียนกบินทร์วิทยา 1. เด็กชายชัชวาลย์  อินประเสริฐ
2. เด็กชายรณรงค์   สายทอง
 
1. นางกัลยา  เชี่ยวพานิช
2. นางสาวสุชิรา  สังฆธรรม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กชายณัฐนันท์  สรรพกิจ
2. เด็กชายนัฐพงษ์  สินไชย
 
1. นางจิรนันท์  จันทร์หอม
2. นางสาววารุณี  พลพฤกษ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 โรงเรียนมารีวิทยากบินทร์บุรี 1. เด็กหญิงน้ำฝน  กันนิคม
2. เด็กหญิงพิชญา  อนุกิต
 
1. นางรุ่งนภา  พงษ์ประเสริฐ
2. นายวีรพงษ์  กิ้วภูเขียว