สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนประชามงคล 1. นายอะเล็ก  ภักดีสกุลรัตน์
2. นางสาวเพ็ญนภา  ก๋งพยุง
3. นางสาวเมธินี  รอดประสิทธิ์
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธ์
 
2 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนประชามงคล 1. นายมนตรี  ผลอุดม
 
1. นายจักรวรรดิ์  สุขสมัย
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 81 ทอง 5 โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กชายกฤษภา   จิตรใจเย็น
2. เด็กชายชินวัฒน์  อินต๊ะก๋อน
3. เด็กชายเมธาวุฒิ  หงษ์วิไล
 
1. นางสาวรภีพร  เมืองวงษ์
2. นายอุดมศักดิ์  นาคะพันธ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 -1 - โรงเรียนชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1. นายกฤษฎา  จุมพิศ
2. นายวราวุฒิ  อัครบุตร
3. นายอนุสรณ์  อินสว่าง
 
1. นายมณเฑียร  ภู่ศรีพันธ์
2. นายวิบูรณ์  วังกราน