สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนสมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 1. นายยะนัย  -
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิชญาภร  ตินิโส
 
2 วิทยาศาสตร์ Science Show ม.1-ม.3 86.2 ทอง 8 โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา 1. เด็กหญิงน้ำฝน  -
2. เด็กหญิงวิภา  -
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  แสงสว่าง
 
1. นางสาวณิชชยานันท์  นันท์อาณาเขต
2. นายศิษฏ์ฐิกานต์  โพธิ์ชา
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนวัดป่าถ้ำภูเตย 1. นายนนทนันท์  ทวีสกุลรัตน์
2. นายยุทธนา  สีมาชัย
3. นายเอกชัย  วรรณสัมพัด
 
1. นางสาวดารารัตน์  แสงทอง
2. นายปิยะ  ใจกล้า
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี 1. เด็กหญิงนัชภา  ทองผาภูมิจรูญ
2. เด็กหญิงอรทัย   -
3. เด็กหญิงอรนุชร์  ไทรสังขธิติสุรีย์
 
1. นางสาวจำปี  เอกฉันท์