สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 35 เข้าร่วม 13 โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เพ็ชร์วงศ์
2. เด็กชายวราวุฒิ  หงษ์ทอง
3. เด็กชายสมเกียรติ  โยธา
 
1. นางสาวพิริยาภรณ์  เชาว์ฉลาด
2. นางสุภาวดี  พิลา