สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ คิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 11 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายสฐิรพัชร  ทองรงค์
 
1. นายสุรกฤต   กุหลาบเพ็ชรทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70.63 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายคมชาญ  มั่นประเสริฐ
2. นายธิภัทร  ปิยะภัทรกุล
3. เด็กชายพศุตม์  ชัยบุญ
 
1. นางชมัยพร  มงคลลาภ
2. นางเพ็ญจันทร์   รัตนาภรณ์วงศ์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงกัญชนก   อู่อรุณ
2. เด็กชายพรภัทร์  สันติบุปผากุล
 
1. นางสาววาสนา  แสงศรี
2. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์