สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายกฤชติกรณ์  ใจมีวงศ์
2. นายพงศกร  จิตรมนตรี
3. นายไพโรจน์  พัวไพโรจน์
 
1. นายฤทธิรงค์  สวากัลป์
2. นายไพบูลย์  ชาญชัยสิทธิ์