สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. นายพิทักษ์พล  นิธิเพ็งโสภณ
2. นายพีรพล  พิมพ์สมาน
3. นายเจติวรรษ  วงศ์ธรรม
 
1. นางสาวชัชฎาภรณ์  ประจันพล
2. นางสาวนุชจิรา  ทะมานนท์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.4-ม.6 73 เงิน 20 โรงเรียนสตึก 1. นายนิพัฐพนธ์  ชารัมย์
2. นางสาวภัทรียา  สมรูป
3. นางสาวศศิธร  พูลเฉลียว
 
1. นางสำเนียง  ประยุทธเต
2. นางสาวสุภาพร  นุยอนรัมย์