สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 86 ทอง 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ 1. เด็กชายคริษฐ์  คุ้มแวง
 
1. นายกัมสิทธิ์  เมตตาพล
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตึก 1. นายจักรกฤษ  จ่ารัตน์
2. นางสาวปัทมา  วิเศษ
3. นางสาวเบญจวรรณ  ปานนิล
 
1. นางประภาพรรณ  เพชรศรี
2. นางสาวอัลิปรียา  แก้วกล้า