สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงหทัยภัทร   รัสเสมอ
 
1. นางหญิงไทย  นาราช
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.66 เงิน 4 โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายเทอดฉัตร   สุดประโคน
 
1. นางรุ่งอรุณ   บุญชม