สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ โครงงานคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 88.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นายณัฐรงค์  แสนวรางกุล
2. นายณัฐสิทธิ์  วราวิกสิต
3. นางสาวภิรญา  จิตติเจริญเดช
 
1. นางชัชรีย์  อินประโคน
2. นางอัมพร  ชำนิจ
 
2 ศิลปะ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 87 ทอง 5 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 1. เด็กชายสุทัศน์  ชิดปลัด
 
1. นายมาโนช  แน่ประโคน