สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 15 (นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา) [กลุ่ม สพม.นราธิวาส 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ม.1-ม.3 5 เข้าร่วม 29 โรงเรียนนราธิวาส 1. เด็กชายคมกริซ   สุหลง
2. เด็กชายภากร   ณ นคร
3. เด็กชายเกรียงไกร   จันทร
 
1. นายณัฐศักดิ์   จันทร์เพชร
2. นายพิเชษฐ์  พูลทวี