สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 42 (นครสวรรค์,อุทัยธานี) [กลุ่ม สพม.นครสวรรค์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 โรงเรียนบรรพตพิสัยพิทยาคม 1. นายณัฐกิตติ์  คุ้มชนะ
2. นายบุญญฤทธิ์  กองถวิล
3. นายสะราวุธ  จบศรี
 
1. นางวันทนา  กระดังงา
2. นางสุภักดิ์  พลไพรินทร์