สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. เด็กชายทนุธรรม  ดำแก้ว
2. นายทศพล  บุญกระสินธุ์
3. เด็กชายธนพนธ์  คำแป้น
 
1. นายปราโมทย์  ไชยสินธุ์
2. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายกิตติณัฏฐ์  สุขครุฑ
2. นายณรงค์ศักดิ์  แซ่กั๋ง
3. นายวิรุฬศักดิ์  พรหมเศษ
 
1. นายปราโมทย์  ไชยสินธุ์
2. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 24 เข้าร่วม 8 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. นายธีรยุทธ  จันทร์พัฒน์
2. นายศุภชัย  สมเขาใหญ่
3. นายอมรชัย  เมฆกลิ่น
 
1. นายปริญญา  นุ่มน้อย
2. นางโสพิน  กาญจนาพงศ์
 
4 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 12 เข้าร่วม 9 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 1. นายณัฐภาส  เชื่อมใจ
2. นายนันทพงค์  เจริญคง
3. นายวัชระ  ใจซื่อ
4. นายอภิสิทธิ์  เทพณรงค์
 
1. นางพัศนี  ภาชนะกาญจน์
2. นางสาวสรญา  เพชรรัตน์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 12 โรงเรียนฉลองรัฐราษฎร์อุทิศ 1. นางสาวพรรณี  ใจห้าว
 
1. นางอรอุมา  เกษรสิทธิ์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 31.83 เข้าร่วม 9 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 1. นางสาวจีระนันท์  ผุดผ่อง
 
1. นางอนงค์รัตน์  สุวพันธ์