สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 1. นางสาวฆังฆวรรณ  จุลพันธ์
 
1. นางพัฒจิรา  จันทร์ดำ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา 1. เด็กชายกมล  พรหมเพชร
2. เด็กชายชญานนท์  บุญทองใหม่
3. เด็กชายพงศ์ชณัฐ  วิบูลศิลป์
 
1. นายสุมิตร  สำแดงสาร
2. นายอรรถพล  อรรถชัยยะ