สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวด 1. เด็กชายนิติภูมิ  ชุมภู
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
 
2 ศิลปะ ประติมากรรมลอยตัว ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชะอวด 1. นายณัฐวัตร  วงศ์จุ้ย
2. นายยุทธพงศ์  มีชนะ
3. นางสาววิลาสินี  สงสว่าง
 
1. นางจตุพร  จุลภักดิ์
2. นายไพรัช  สุคตะ