สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 92.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 1. เด็กหญิงพัชรพร  เพชรพันธ์
2. เด็กหญิงภูริชญา  ศิวาโมกข์
3. เด็กหญิงเพชรชลิดา  ช่วยมณี
 
1. นางจิตรา  พิบูลย์
2. นายพหล  จุลนวล
 
2 ภาษาต่างประเทศ Spelling Bee ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. นายพรหมพิริยะ  พรหมสังคหะ
 
1. นางสาวชวนี  ปุริโสดม