สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 12 (นครศรีธรรมราช,พัทลุง) [กลุ่ม สพม.นครศรีธรรมราช 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 12 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นางสาวจีรวรรณ  กาลจิตร์
2. นางสาวมนัสวี  แขดวง
 
1. นางสุวิมล  ชัยพราหมณ์
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 1. นายวรวิทย์   ขุนเดื่อ
2. นายสิทธินนท์  สุภาพบุรุษ
3. นายอิทธิพัทร์   หลำโส๊บ
 
1. นายอัศวิน  จุลมูล
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 1. เด็กชายคณิน  ดาษถนิม
2. เด็กหญิงนาตาชา  ใบตานี
 
1. นางสาวชฎากาญจน์  ชูโสด
2. นางสุนงค์น้อย  จันทรศิริ
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 11 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช 1. นางสาวสุกาญจนา  รักช่วย
 
1. นางสาวกรรณิกา  แสงระวี