สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คำคม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กชายกฤษฎา  พรมชัย
2. เด็กหญิงศิริรักษ์  เชื่อมเป็น
 
1. นายรวีวัฒน์  วุฒิไชยา
2. นางสุภาพร  ยอดนครจง
 
2 ศิลปะ แข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.6 ทอง 5 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. เด็กชายจิตรกร  เทวัญชัย
2. เด็กชายธีรพงษ์  นัยรัมย์
3. เด็กชายพลวัต  คิดที
4. เด็กหญิงศิริญญาภรณ์  โวหารดี
5. เด็กหญิงสุคนธิรา  ปิงแก้ว
6. เด็กหญิงเมษยา  เอี่ยมไธสง
 
1. นางชุติมา  สมสอางค์
2. นายธนานันต์  ศรีประภาพงศ์
3. นางวิไลพร  จงกล
4. นายสรชัย  จงกล