สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 7]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76.5 เงิน 5 โรงเรียนชุมพวงศึกษา 1. นางสาวอัญชิสา  แก้วพูน
 
1. นางวิไลพร  จงกล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน A Math ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนช่องแมววิทยาคม 1. เด็กชายบุญเรือง  บุญสุข
2. เด็กหญิงอรปรียา  อิฐไธสง
 
1. นางสาวนิ่มนวล  เถลิงรัมย์
2. นายรวีวัฒน์  วุฒิไชยา