สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.83 เงิน 9 โรงเรียนหนองหว้าพิทยาสรรค์ 1. นางสาวจารุวรรณ  มูลจันทา
 
1. นายพิชัย  ประเสริฐสุข
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 78.3 เงิน 7 โรงเรียนเมืองคง 1. นายวุฒิวัฒน์  ศรโส
2. นางสาวเวธาริกา  สีหา
 
1. นางสาวจิราวรรณ  ปานนอก
2. นายสิริฤกษ์  อภิญญาพงศ์