สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.57 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. นายณัชพล  รอดตะคุ
2. นายธนภัทร  พวงสันเทียะ
3. นายปัณณวัฒน์  หมายเจริญ
4. นายปิยชาติ  คำสุรีย์
5. นายพิเชษฐ์  พันชนะ
6. นายสิทธิพร  ปวงสุข
 
1. นางนิตย์  หมายเจริญ
2. นายสมชาย  หมายเจริญ