สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 11 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายพรเทพ  เนตรเดชา
2. นายวัชรวิทย์  วรสุทธิ์พิศาล
3. นายอภิวัฒน์  สุวรรณแก้ว
 
1. นายสุเมธี  เกษร
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระทองคำวิทยา 1. นายประทวน  หมอประคำ
2. นางสาวสุจิตรา  สุเวชวัฒนกุล
3. นางสาวอัมพิกา  ศรีเจ๊ก
 
1. นายสุเมธี  เกษร