สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Cross word ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 1. เด็กชายวันชัย  สวยกลาง
2. เด็กชายอธิป  จันทร์ถนอม
 
1. นางสาวพัชรินทร์  เหมือนสวรรค์
2. นายศิริชัย  นิ่มทอง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.1-ม.3 69.99 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 1. เด็กหญิงกุลธิดา  เมียมขุนทด
 
1. นางอาจารีย์  นาคขุนทด