สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ แข่งขันมายากล ม.1-ม.6 71.25 เงิน 10 โรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 1. นางสาวทัตติยา  กัณฑะษา
2. นางสาวสุดารัตน์  ปรุงวชิระ
 
1. นางวชิราภรณ์  สายแก้ว
2. นายวิทยา  ดวงสุดา
 
2 วิทยาศาสตร์ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 1. นายณัฐนันท์  วันลักษณ์
2. นางสาวรพีพร  ตุ่นกระโทก
 
1. นางยุพิน  เนียมประเสริฐ
2. นายไพรัตน์  เนียมประเสริฐ