สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ สร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.75 เงิน 5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. เด็กชายรัชชานนท์  ขำคม
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  แสงสว่าง
 
1. นางสาวพรรณทิพย์  บัวชุม
2. นางสุภาพร  แสงสว่าง
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา โครงงานสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 77.2 เงิน 8 โรงเรียนอุ่มเหม้าประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงนุชนาถ  มะกุล
2. เด็กหญิงพิมชนก  พินทอง
3. เด็กหญิงแพรวนภา  ผุยผล
 
1. นางณภัทร  ผิวดำ
2. นางรัชรินทร์  กัติยัง
 
3 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายวรุตม์  คนซื่อ
 
1. นายทวีสิน  ป้องทอง
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.33 เงิน 5 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นายณัฐเบศ  ปิดตะ
 
1. นางสุพันนี  มนต์วิเศษ