สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย 1. เด็กชายพัฒนพงษ์  ศรีนาทม
2. เด็กชายภูริณัฐ  กัลยาลัง
3. เด็กชายรัฐธนินท์  กิตติศรีพงศ์
 
1. นายนัฐกร  ศรีวังไสย์
2. นายเกษมสันติ์  ต้นศรี
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 27 เข้าร่วม 5 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายจักรกฤษณ์  ทองโคตร
2. นายพัฒนพงษ์  บ่อไทย
3. นายวรเมธ  หงษาวงศ์
 
1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 18 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. นายณัฐวัฒน์  แก้วนิวงค์
2. นายพงศกร  ดลศรี
3. นายพิทักษ์  ชนะชัย
4. นายวันชนะ  บุรีขันธ์
 
1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ