สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 22 (นครพนม,มุกดาหาร) [กลุ่ม สพม.นครพนม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวัฒน์  มาลาสี
2. เด็กชายธรรมลักษณ์  หลวงกลาง
3. เด็กชายนนท์ธวัช  นิลสาขา
 
1. นายพชรวัฒน์  ศรีสุราช
2. นายพรศักดิ์  วงศ์ศิริ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซูโดกุ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 โรงเรียนเรณูนครวิทยานุกูล 1. นางสาวมรกต  รามฤทธิ์
 
1. นายศราวุธ  มูลชัย