สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การประกวดเล่านิทาน ประเภท ออทิสติก ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. เด็กชายสมัชชา  จันทร์ยิ้ม
 
1. นางสาวถนิมรักษ์  ชูชัยมงคล
 
2 ศิลปะ เดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 95.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายธนัง  วนิชยากรชัย
 
1. นางนงค์ลักษณ์  ฉิมพาลี
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชวิน  เอี่ยมวรวุฒิกุล
2. นายเอกดนัย  สิทธิโกศล
 
1. นายฆเนศจ์  นามสุวรรณ
2. นายสุรชัย  ปิยะประภาพันธ์
 
4 ศิลปะ ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายจิระชัย   พิพัฒน์สกุลพร
 
1. นายบดินทร์เดชา   รัตนเจียเจริญ
 
5 ภาษาไทย เรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณัทน์ธัญ  อธิศธันยวัศ
 
1. นางสาวอุมาพร  พิมพ์สุตะ
 
6 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. นายวศิน   โพธิ์หิรัญ
2. นายสัชฌุพงศ์  บวรกมล
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค