สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ เครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 6 โรงเรียนรัตนโกสินทรสมโภชบางขุนเทียน 1. นายกฤษณพงศ์  เจียวก๊ก
2. นางสาวรติรัตน์  สว่างศรี
 
1. นายต้นหนาว  โสพัฒน์
 
2 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 63 ทองแดง 20 โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายณัฐกิตติ์  ศุภศิวะศิษฐ์
2. นายทรงพล  อัครพัฒน์
3. นายธีรพัฒน์  วิวิธสิริ
 
1. นายอนันต์  ปิงยศ
 
3 ศิลปะ เขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 10 โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงจิดาภา  เสถียรวัฒนกุล
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
4 การศึกษาพิเศษ(โรงเรียนเรียนร่วม) การแข่งขันศาสตร์คณิต ประเภท ออทิสติก ในชีวิตประจำวัน ม.1-ม.3 69.5 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนอนันต์ 1. นายวศิน   โพธิ์หิรัญ
2. นายสัชฌุพงศ์  บวรกมล
 
1. นางสาวกานติรัตน์  ตยาคีพรรค