สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76.33 เงิน 10 โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงปัญฌรี  กุมภะ
2. เด็กหญิงสกุลตลา  รัตนวาร
 
1. นางสาวปรียนันท์  ชาติกุล
2. นายอรุณ  กุมภะ
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 8 โรงเรียนตราดสรรเสริญวิทยาคม 1. นายทัดภูมิ  เจริญสุข
 
1. นางเครือวัลย์  สังข์สูงเนิน
 
3 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายธีัร์ธวัช  หงษ์วิเศษ
2. นายภูมิ  เวทยากร
3. นายอัครวัฒน์  วิภาสไพศาล
 
1. นายอรุณ  กุมภะ
2. นางเสาวนีย์  ช่างเหลา