สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กชายธนภู  เลียดประถม
2. เด็กชายธีรโชติ  ท่าพริก
3. เด็กชายอิทธิพัทธ์   จันทสาร
 
1. นายภาสกร  ศรภักดี
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ
 
2 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.4-ม.6 1 เข้าร่วม 18 โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นายจิรวัฒน์  แก้วทอง
2. นายชญาวัต  ขำน้อย
3. นายธนวัฒน์  แก้วกุย
4. นายธรรพณธร  จำลองศรี
 
1. นายภาสกร  ศรภักดี
2. นายอาคม  สุวรรณประเสริฐ