สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 10 โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคม 1. นายนภสินธุ์  วิทาเวช
2. นางสาวรุ่งนภา  พันเรือง
3. นางสาววิไลลักษณ์  สุขศรี
 
1. นางน้ำจิตร  เสริมชีพ