สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 11 (สุราษฎร์ธานี,ชุมพร) [กลุ่ม สพม.ชุมพร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 15 โรงเรียนปากน้ำหลังสวนวิทยา 1. นายวศิน  เทียมทัต
2. นายศุภชัย  แบนคีรี
3. นายเกียรติศักดิ์  บุญชูพันธ์
 
1. นางวงเดือน  ทัศนภูมิ
2. นายวิรัตน์  ขนาบศักดิ์
 
2 ศิลปะ ขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 โรงเรียนละแมวิทยา 1. เด็กหญิงวสิกา  จริตงาม
 
1. นางสาวณัฐทิชาภัทร  จงตรอง