หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 62
ณ เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
ระหว่าง วันที่ 13 - 15 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000191 การจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 บริเวณลาน Lakeside (ทะเลสาบเมืองทองธานี 15 ก.พ. 2556 09.30 - 14.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
2 000192 การสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 บริเวณลาน Lakeside (ทะเลสาบเมืองทองธานี 13 ก.พ. 2556 09.30 น. - 12.00 น. รายงานตัว 08.00 - 08.30 น.
3 000198 สภานักเรียน ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 3 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
13.00-17.00 ในวันที่ 13 และ 09.00-12.00 ในวันที 14 แข่งโดยการจับฉลากต่อเนื่อง / รายงานตัว 08.00 น. / วันที่ 14 เริ่มแข่ง 08.00 - 12.00
4 000199 สภานักเรียน ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 3 13 ก.พ. 2556 09.00-17.00 แข่งขันโดยการจับฉลากต่อเนื่อง / รายงานเช้า 08.00 น.
5 000202 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 3 ห้อง C10C 14 ก.พ. 2556 08.30 - 16.30
-
6 000203 นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 3 ห้อง C10C 15 ก.พ. 2556 08.30 - 16.30
-
7 000206 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 14 ก.พ. 2556 09.00-15.00 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
8 000207 การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี อาคารชาเลนเจอร์ 1 15 ก.พ. 2556 09.00-15.00 ลงทะเบียน 08.00 - 09.00
9 000330 Cross word ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
10 000331 Cross word ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
11 000332 A Math ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
12 000333 A Math ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
13 000334 คำคม ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
14 000335 คำคม ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556
14 ก.พ. 2556
08.30-16.00
-
15 000336 ซูโดกุ ม.1-ม.3 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556 09.30-16.30
-
16 000337 ซูโดกุ ม.4-ม.6 อิมแพ็คเมืองทองธานี ชาเลนเจอร์ 2 13 ก.พ. 2556 09.30-16.30
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]