หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 000007 โรงเรียนกุดรังประชาสรรค์ 30 51 38
2 000011 โรงเรียนกู่ทองพิทยาคม 28 52 37
3 000006 โรงเรียนชื่นชมพิทยาคาร 90 173 126
4 000009 โรงเรียนนาโพธิ์พิทยาสรรค์ 66 131 92
5 000005 โรงเรียนวังยาวศึกษาวิทย์ 36 72 48
6 000003 โรงเรียนเขวาไร่ศึกษา 85 200 125
7 000010 โรงเรียนเขื่อนพิทยาสรรค์ 22 43 28
8 000002 โรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม 104 244 146
9 000001 โรงเรียนโกสุมวิทยาสรรค์ 125 404 188
10 000008 โรงเรียนโพนงามวิทยานุกุล 27 64 41
11 000004 โรงเรียนมัธยมวัดกลาง 40 63 43
รวม 653 1497 912
2409

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]