ศิลปะ
เดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 83 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวโหวต ม.1-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 93.3 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
เดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 83 ทอง ชนะเลิศ
2 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวพิณ ม.1-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
5 พระกุมาร สพม.26 (มหาสารคาม) 84.75 ทอง 5
6 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 84.3 ทอง 6
7 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 76.7 เงิน 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวแคน ม.1-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 93.5 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พระกุมาร สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 88.75 ทอง 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 4
5 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 74.5 เงิน 5
6 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 74.5 เงิน 5
7 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 7
8 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) 72 เงิน 7
9 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) 70 เงิน 9
10 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 64.5 ทองแดง 10
11 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม.26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 98 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
6 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
7 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
8 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
9 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
10 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4
11 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) 83.5 ทอง ชนะเลิศ
2 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 63 ทองแดง 4
5 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 60 ทองแดง 5
6 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 58 เข้าร่วม 6
7 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 55 เข้าร่วม 7
8 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม.26 (มหาสารคาม) 54 เข้าร่วม 8
9 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) 51 เข้าร่วม 9
10 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 48 เข้าร่วม 10
11 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 35 เข้าร่วม 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 93.75 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 91.5 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สุขศึกษา และพลศึกษา
แอโรบิก ม.1-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 4
5 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 5
6 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
เครื่องบินเล็กบังคับด้วยวิทยุ ประเภท 4 ช่องสัญญาณ ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 99.9 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


วิทยาศาสตร์
อากาศยานบังคับด้วยวิทยุประเภทความคิดสร้างสรรค์ (Fantasy Flying) ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สวดมนต์แปล ม.1-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 93.6 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) 73.2 เงิน 4
5 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 64.5 ทองแดง 5
6 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 88.17 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 84.17 ทอง 4
5 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 82.67 ทอง 5
6 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 82 ทอง 6
7 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) 80.67 ทอง 7
8 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
มารยาทไทย ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 92.5 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) 87.2 ทอง 4
5 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) 85.4 ทอง 5
6 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม.26 (มหาสารคาม) 84.4 ทอง 6
7 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 83.8 ทอง 7
8 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 83.6 ทอง 8
9 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 83.4 ทอง 9
10 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง 10
11 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 74.75 เงิน 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมท้องถิ่น
เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ราชประชานุเคราะห์ 16 สพม.26 (มหาสารคาม) 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 85.75 ทอง 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4
5 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4
6 รุ่งอรุณวิทย์ สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คำคม ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4
5 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 78 เงิน 4
6 รุ่งอรุณวิทย์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 92.87 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 92.86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 85.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 85.71 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 พระกุมาร สพม.26 (มหาสารคาม) 71.43 เงิน 5
6 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) 64.29 ทองแดง 6
7 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 57.14 เข้าร่วม 7
8 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) - -
9 รุ่งอรุณวิทย์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
A Math ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 100 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 87.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 62.5 ทองแดง 4
5 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) 50 เข้าร่วม 5
6 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) - -
7 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) - -
8 รุ่งอรุณวิทย์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม)
การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนด

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 5
6 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 6
7 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 7
8 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 4
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 5
6 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมาร สพม.26 (มหาสารคาม) 90.6 ทอง ชนะเลิศ
2 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) 78.3 เงิน 4
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 พระกุมาร สพม.26 (มหาสารคาม) 93 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง 4
5 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง 5
6 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง 6
7 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 87 ทอง 7
8 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) 86 ทอง 8
9 วัดป่านาเชือก สพม.26 (มหาสารคาม) 85 ทอง 9
10 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ
ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 90 ทอง ชนะเลิศ
2 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -
5 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) - -
6 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) - -
7 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
เรียงความและคัดลายมือ ม.4-ม.6

DOC.6
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วาปีปทุม สพม.26 (มหาสารคาม) 92 ทอง ชนะเลิศ
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร สพม.26 (มหาสารคาม) 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 นาภูพิทยาคม สพม.26 (มหาสารคาม) 80.5 ทอง 4
5 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 80.25 ทอง 5
6 นาดูนประชาสรรพ์ สพม.26 (มหาสารคาม) 79.75 เงิน 6
7 นาเชือกพิทยาสรรค์ สพม.26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 7
8 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สพม.26 (มหาสารคาม) 79 เงิน 7
9 มัธยมยางสีสุราช สพม.26 (มหาสารคาม) 75.25 เงิน 9
10 ประชาพัฒนา สพม.26 (มหาสารคาม) 71.75 เงิน 10

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน