สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 26 (มหาสารคาม) [กลุ่ม สพม.มหาสารคาม 2]
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 วาปีปทุม 73 37 14 124 124 8 1 1 133
2 พยัคฆภูมิวิทยาคาร 36 30 16 82 92 11 5 2 108
3 นาเชือกพิทยาสรรค์ 17 28 25 70 76 13 4 4 93
4 นาดูนประชาสรรพ์ 10 21 20 51 69 22 4 4 95
5 มัธยมยางสีสุราช 8 7 13 28 41 12 5 5 58
6 พระกุมาร 5 2 4 11 19 10 3 2 32
7 ประชาพัฒนา 3 8 11 22 37 16 4 7 57
8 ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 5 7 15 32 12 2 9 46
9 นาภูพิทยาคม 3 2 7 12 26 21 7 3 54
10 ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ 2 5 6 13 29 11 6 6 46
11 ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 1 4 4 9 25 13 3 7 41
12 วัดป่านาเชือก 1 0 1 2 6 6 1 4 13
13 รุ่งอรุณวิทย์ 0 1 1 2 4 3 1 1 8
14 ราชประชานุเคราะห์ 16 0 0 1 1 5 3 2 2 10
รวม 162 150 130 442 585 161 48 57 794