หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตมัธยมศึกษา มหาสารคาม กลุ่ม 2 ครั้งที่ 62
ณ โรงเรียนวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ระหว่าง วันที่ 13-14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2555

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 000312 Impromptu Speech ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 327 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
2 000313 Impromptu Speech ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 327 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
3 000314 Spelling Bee ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 326 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
4 000315 Spelling Bee ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 326 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
5 000316 Story Telling ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 325 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
6 000317 Story Telling ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 325 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
7 000318 Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 324 13 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
8 000319 Multi Skills Competition ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 324 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
9 000321 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 13 ก.ย. 2555 08.30-12.00
-
10 000322 ละครสั้นภาษาอังกฤษ ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 6 ชั้น 1 ห้อง พิลาสปทุมมาลย์ 13 ก.ย. 2555 08.30-12.00
-
11 000323 การพูดภาษาจีน ม.1-ม.3 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 322 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-
12 000324 การพูดภาษาจีน ม.4-ม.6 โรงเรียนวาปีปทุม อาคาร 3 ชั้น 3 ห้อง 322 14 ก.ย. 2555 09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]